Πιστοποιητικά δικαστηρίων

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για πιστοποιητικά Ειρηνοδικείων, Πρωτοδικείων και Εφετείων και να αναζητήσετε τις αιτήσεις που έχετε ήδη υποβάλει.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Σήμερα, η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένα Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία και Εφετεία. Σταδιακά, θα ενταχθούν όλα τα δικαστήρια.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας