Παρακολούθηση υπόθεσης

Οι διάδικοι, ο πληρεξούσιος δικηγόρος τους ή τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της υπόθεσής τους.

Θα χρειαστεί να δώσουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου (e-mail) στη Γραμματεία του Δικαστηρίου όταν καταθέσουν το δικόγραφο ή στις Γραμματείες των Τμημάτων αργότερα, για να λάβουν κωδικό πρόσβασης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας