800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αναζήτηση εκθεμάτων

Δείτε τα εκθέματα που αναρτώνται στο Δικαστήριο.

Για να βρείτε το έκθεμα που σας ενδιαφέρει, επιλέξτε τον δικαστικό σχηματισμό και το εύρος ημερομηνιών και δείτε τις αντίστοιχες δικασίμους.

Στα εκθέματα προηγούμενων δικασίμων μπορείτε να δείτε το αποτέλεσμα της έδρας (συζήτηση, αναβολή, ματαίωση κ.λπ.), καθώς και τη νέα δικάσιμο για τις  υποθέσεις που ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν.

Στα μελλοντικά εκθέματα μπορείτε να δείτε τη σειρά εκδίκασης.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας