1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αναζήτηση Δελτίων Νομολογιακής και Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης

Δείτε τα Δελτία Νομολογιακής και Βιβλιογραφικής Ενημέρωσης (ΔΝΒΕ), όπου παρατίθενται αναλυτικά οι σημαντικότερες σκέψεις αποφάσεων της Ολομέλειας και των Τμημάτων του ΣτΕ. 

Οι αποφάσεις αυτές καλύπτουν όλους τους τομείς του συνταγματικού δικαίου, του δικαίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του γενικού και του ειδικού διοικητικού δικαίου. 

Βρείτε ακόμη, τις αποφάσεις που παραπέμπουν θέματα μείζονος σπουδαιότητας σε ευρύτερο σχηματισμό: στην Ολομέλεια, στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας