1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτηση εξώδικης αναγνώρισης απαιτήσεων / συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών με το Δημόσιο

Φυσικά, νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μπορούν να υποβάλουν οποιασδήποτε φύσης αιτήσεις προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, για την εξώδικη αναγνώριση απαιτήσεων τους ή τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών τους με το Δημόσιο.

Θα χρειαστούν τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας