400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

logo espa

Υπολογισμός Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (eTEPAI)

Οι ιδιοκτήτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) ιδιωτικών σκαφών αναψυχής μπορούν να υπολογίσουν το ΤΕΠΑΗ που οφείλουν και να λάβουν κωδικό πληρωμής e-Παραβόλου.

Πληροφορίες υπηρεσίας