Υποβολή τιμοκαταλόγου αυτοκινήτων

Οι επίσημοι διανομείς οχημάτων κάνετε υποχρεωτικά εγγραφή στην υπηρεσία για να υποβάλετε ηλεκτρονικά τους τιμοκαταλόγους των οχημάτων σας.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας