800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών

Επιτηδευματίες που καταρτίζετε συμφωνητικά για συναλλαγές που δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία, υποβάλλετε υποχρεωτικά καταστάσεις συμφωνητικών.

Οι καταστάσεις υποβάλλονται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα.

Πληροφορίες υπηρεσίας