700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Υπηρεσία μιας στάσης ΦΠΑ (VAT One Stop Shop)

Μπορείτε να δηλώσετε και να καταβάλετε τον ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις σας σε καταναλωτές εντός της ΕΕ.

Επιλέξτε αν θα υποβάλλετε αίτηση για:

  • εγγραφή
  • μεταβολή στοιχείων εγγραφής
  • εξαίρεση

Ανάλογα αν ανήκετε στο Ενωσιακό / μη-Ενωσιακό καθεστώς ή στο καθεστώς εισαγωγής με μεσάζοντα ή μη, θα χρειαστεί είτε:

  • να εισάγετε τους κωδικούς σας στο Taxisnet
  • να δημιουργήσετε ζεύγος κωδικών για να υποβάλετε τη αίτηση

Η ενημέρωση σας για την πορεία της αίτησης, γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).
 

Πληροφορίες υπηρεσίας