1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Τελωνειακές εξουσιοδοτήσεις

Μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε έναν άλλο πολίτη να διενεργεί τελωνειακές πράξεις για λογαριασμό σας ή να αποδεχθείτε μια εξουσιοδότηση από κάποιον άλλο.

Και αυτός που εξουσιοδοτεί, και αυτός που εξουσιοδοτείται θα πρέπει να είναι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος ICISnet των τελωνείων.

Πληροφορίες υπηρεσίας