Σύστημα τελωνειακών αποφάσεων (CDS)

Με το σύστημα τελωνειακών αποφάσεων (CDS) μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτηση σας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Τελωνειακό Κώδικα της ΕΕ.

Πληροφορίες υπηρεσίας