Σύστημα ελέγχου εξαγωγών (ECS)

Οι συναλλασόμενοι με Τελωνεία οικονομικοί φορείς μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία διασάφησης εξαγωγών, πιο εύκολα και σημαντικά πιο γρήγορα.

Συγκεκριμένα μπορούν:

  • να υποβάλουν αιτήσεις και έγγραφα
  • να επικοινωνούν με το Τελωνείο
  • να πληροφορούνται αποφάσεις του Τελωνείου

Πληροφορίες υπηρεσίας