400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

400.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

logo espa

Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις εξαγωγής

Οι οικονομικοί φορείς της ΕΕ που εξάγουν προς τρίτες χώρες, μπορούν να βρουν τι πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα συνοδευτικά έγγραφα ζητά η χώρα προορισμού. 

Στη βάση δεδομένων Market Access Database (MADB) μπορούν επίσης να βρουν πληροφόρηση τόσο για τους δασμούς που απαιτούνται από τη χώρα προορισμού, όσο και για τους αντίστοιχους περιορισμούς και απαγορεύσεις.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας