800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Φόρος Υπεραξίας Ακινήτων

Υποβάλετε τη δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, μετά τη σύνταξη του συμβολαίου.

Θα χρειαστείτε:

  • τον ΑΦΜ του πωλητή 
  • τον αριθμό συμβολαίου
  • την ημερομηνία σύνταξης του συμβολαίου
  • τον αριθμό δήλωσης που έδωσε η ΔΟΥ
  • το συνολικό ποσό της υπεραξίας
  • τον αριθμό της επιταγής και την τράπεζα έκδοσης

Πληροφορίες υπηρεσίας