1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Περιβαλλοντικό τέλος πλαστικής σακούλας

Υποβάλετε τη δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας.

Πληροφορίες υπηρεσίας