Μισθωτήρια ακινήτων

Μπορείτε να υποβάλετε, να δείτε και να αποδεχτείτε δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για την ακίνητη περιουσία σας.

Θα χρειαστείτε:

  • τον ΑΦΜ τον δικό σας και του μισθωτή
  • την ημερομηνία σύνταξης του συμφωνητικού, τη διάρκεια μίσθωσης και το συνολικό μηνιαίο μίσθωμα
  • τον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ)
  • τον αριθμό παροχής ΔΕΗ
  • το ενεργειακό πιστοποιητικό του ακινήτου

Πληροφορίες υπηρεσίας