1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Μητρώο δεξαμενών ενεργειακών προϊόντων

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των σταθερών δεξαμενών καταγράφουν υποχρεωτικά τις δεξαμενές τους στο μητρώο.

Για κάθε εγγραφή, καταχωρίζουν στοιχεία:

  • διαχειριστές εγκαταστάσεων
  • εγκαταστάτες συστημάτων εισροών / εκροών
  • φορείς ογκομέτρησης δεξαμενών
  • αποθηκευτές

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας