Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού στο myAADElive για να εξυπηρετηθείτε από εξειδικευμένο υπάλληλο της ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσω τηλεδιάσκεψης, ώστε να ωφεληθείτε από παρεχόμενες υπηρεσίες προς φυσικά πρόσωπα.

Παρέχονται:
Απόδοση κλειδάριθμου σε φυσικό πρόσωπο
Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κλειδάριθμου σε φυσικό πρόσωπο
Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε φυσικό πρόσωπο

Για να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε:

  • το ονοματεπώνυμό σας
  • την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail)
  • τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου
  • τη διεύθυνσή σας
     

Πληροφορίες υπηρεσίας