1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων

Με το Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων υπάρχει επαρκής πληροφόρηση ώστε:

  • το Κέντρο Δηλητηριάσεων να λαμβάνει προληπτικά ή θεραπευτικά μέτρα που καλύπτουν την ιατρική ζήτηση σε επείγουσες καταστάσεις
  • στατιστικές αναλύσεις να εντοπίζουν τις περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν βελτιωμένα μέτρα για τη διαχείριση του κινδύνου

Πληροφορίες υπηρεσίας