Επικύρωση τελωνειακού εγγράφου

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε έγγραφα που παράγονται από την εφαρμογή των τελωνείων, όπως:

  • άδεια απόπλου
  • άδεια παράδοσης κοινοτικών εμπορευμάτων
  • αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας