Ηλεκτρονικά Βιβλία επιχειρήσεων (MyDATA)

Μειώστε το διαχειριστικό κόστος της επιχείρησής σας με τα ηλεκτρονικά Βιβλία επιχειρήσεων.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα my DATA (my Digital Accounting and Tax Application) μπορείτε:

  • να αυτοματοποιήσετε τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων
  • να καταργήσετε τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
  • να απλοποιήσετε την επισκόπηση, ανάλυση και παροχή των οικονομικών σας δεδομένων
  • να επιταχύνετε τη διαδικασία επιστροφών φόρου εισοδήματος / ΦΠΑ, εφόσον η επιχείρησή σας είναι φορολογικά συνεπής

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: