700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ειδικός Φόρος Ακινήτων

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις Ειδικού Φόρου Ακινήτων νομικών προσώπων, μέχρι την 20η Μαΐου του έτους φορολογίας. 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας