Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - άρθρο 39Β

Μπορείτε να συμπληρώσετε και να στείλετε αυτόματα τη δήλωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς του Άρθρου 39β του Κώδικα ΦΠΑ.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας