Εγκυρότητα & οριστικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

Συμβολαιογράφοι και συμβολαιογραφικά γραφεία πιστοποιημένα στο Taxisnet ελέγχουν την εγκυρότητα και οριστικοποιούν τα πιστοποιητικά που οι φορολογούμενοι εξέδωσαν ηλεκτρονικά.

Θα χρειαστεί να συμπληρώσουν:

  • τους προσωπικούς τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • τον κωδικό τού πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: