700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εγκυρότητα εκκαθαριστικού δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς και υπηρεσίες μπορούν να πιστοποιούν ηλεκτρονικά ένα ή περισσότερα στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος ή πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου φυσικών προσώπων.

Έτσι διευκολύνονται οι συναλλασόμενοι, καθώς δεν χρειάζεται να τα υποβάλουν ή να τα επιδείξουν οι ίδιοι.

 Θα χρειαστεί να συμπληρωθούν:

  • ο ΑΦΜ του συναλλασόμενου
  • το έτος
  • ο αριθμός δήλωσης του επιλεγμένου έτους

Πληροφορίες υπηρεσίας