1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

1.000.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εγκυρότητα βεβαίωσης οφειλής προς το δημόσιο

Μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα της βεβαίωσης οφειλής προς το δημόσιο η οποία έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά ή έχει εκδωθεί από αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ).

Για τις βεβαιώσεις που έχουν εκδοθεί ψηφιακά, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε από τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει η βεβαίωση:

  • την αρμόδια ΔΟΥ
  • τον αριθμό πρωτοκόλλου
  • την ημερομηνία έκδοσης
  • τον ΑΦΜ 

Για τις βεβαιώσεις που δεν έχουν εκδοθεί ψηφιακά, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε από τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνει η βεβαίωση:

  • τον ΑΦΜ 
  • την αρμόδια ΔΟΥ
  • τον αύξοντα αριθμό του βιβλίου καταχώρισης
  • το έτος έκδοσης

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας