Εγκυρότητα βεβαίωσης οφειλής

Μπορείτε να ελέγξετε την εγκυρότητα βεβαίωσης οφειλής που έχει εκδοθεί από τη ΔΟΥ για τις εξής περιπτώσεις: 

  • βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας 
  • βεβαίωση οφειλής πρός το δημόσιο 
  • βεβαίωση έκδοσης πινακίδας Μ 

Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα κατα περίπτωση πεδία.
 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας