800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Εγκυρότητα αριθμού ΦΠΑ-VIES

Επαληθεύστε εύκολα και γρήγορα τον ΑΦΜ / ΦΠΑ των πελατών σας σε κράτη μέλη της ΕΕ, με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας (VIES).

Θα χρειαστείτε:

  • το κράτος μέλος του πελάτη σας
  • τον ΦΠΑ σας
  • τον ΦΠΑ του πελάτη σας

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας