Διαχείριση δασμολογίου (TARIC)

Ενημερωθείτε για τους δασμολογικούς συντελεστές, τα μέτρα εμπορικής και αγροτικής πολιτικής και τους κανόνες της ΕΕ που εφαρμόζονται στο εξωτερικό εμπόριο.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας