800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)

Υποβάλετε την αρχική ή τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1) για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά.

Εφόσον υπάρχει υποχρέωση, υποβάλετε μαζί:

  • την αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2)
  • την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3)

Μπορείτε επίσης να δείτε και να εκτυπώσετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας