700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση έναρξης / μεταβολής / παύσης λειτουργίας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Δ13)

Δηλώστε ηλεκτρονικά την έναρξη λειτουργίας ή τη μεταβολή-παύση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), εκτός των Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων (ΑΔΗΜΕ) ταξιμέτρων.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας