800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ

Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν:

  • δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης
  • αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010 και μετά

Επίσης, μπορούν να εκτυπώσουν ατομικό εκκαθαριστικό σημείωμα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για τα έτη 2010-2013.

Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλουν:

  • δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) διαρκούς ενημέρωσης
  • αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2011 και μετά

Ακόμη, φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν:

  • να εκδώσουν πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ στο τρέχον έτος
  • να εκτυπώσουν πράξη διοικητικού / διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί

Θα χρειαστούν τους κωδικούς τους πρόσβασης στο Taxisnet.

Πληροφορίες υπηρεσίας