800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενων και προκαταβλητέων φόρων

Με την εφαρμογή αυτή μπορείτε να υποβάλετε 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από:

  • μισθωτή εργασία και συντάξεις
  • επιχειρηματική δραστηριότητα (παρακράτηση)
  • επιχειρηματική δραστηριότητα (προκαταβολή)
  • μερίσματα
  • τόκους
  • δικαιώματα

Η απόδοση του φόρου που παρακρατείται γίνεται το αργότερο μέχρι το τέλος του 2ου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της πληρωμής.

Πληροφορίες υπηρεσίας