Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων για επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που αναρτούν και εκμισθώνουν ακίνητα στις ψηφιακές πλατφόρμες τα καταχωρίζουν υποχρεωτικά στο Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.

Στη συνέχεια οφείλουν: 

  • να υποβάλουν δήλωση βραχυχρόνιας παραμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης κάθε μισθωτή
  • να οριστικοποιήσουν το Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Πληροφορίες υπηρεσίας