Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Όσοι ανεβάζετε και μισθώνετε ακίνητα στις ψηφιακές πλατφόρμες τα καταχωρίζετε υποχρεωτικά στο Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής.

Στη συνέχεια, οφείλετε:

  • να υποβάλετε δήλωση βραχυχρόνιας παραμονής μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης κάθε μισθωτή
  • να οριστικοποιήσετε το Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Πληροφορίες υπηρεσίας