Άρση ακινησίας οχήματος ιδιωτικής χρήσης (ΙΧ)

Μπορείτε να δηλώσετε το όχημα σας σε κίνηση εάν είχατε κάνει ηλεκτρονική δήλωση ακινησίας.

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  • να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος για το έτος που γίνεται η άρση
  • ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο
  • έγκριση συνιδιοκτήτη σε περίπτωση πολλών ιδιοκτητών

Οι συνιδιοκτήτες λαμβάνουν σχετικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXIS και δίνουν ή όχι την έγκριση τους. Μετά τις εγκρίσεις όλοι οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται, με όμοιο σχετικό μήνυμα  ή email.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας