700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

700.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Αίτηση ενίσχυσης (Επιστρεπτέα Προκαταβολή)

Ενισχύστε την επιχείρησή σας με την Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση:

  • για ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (και ατομικές) που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους και έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  • ακόμη κι αν δεν έχετε Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19.

Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Πληροφορίες υπηρεσίας