800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

800.000+ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

BETA

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

accordion open arrow pointing down

Ρωτήστε τον ψηφιακό βοηθό του gov.gr

Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών Οπτικοακουστικών Έργων

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο Ελεγκτών οπτικοακουστικών Έργων. Η αίτηση αφορά τους:

  • ιδιώτες
  • μονίμους υπαλλήλους
  • υπαλλήλους ΙΔΑΧ
  • δημόσιους λειτουργούς

Θα χρειαστεί:

  • να εγγραφείτε και να ταυτοποιηθείτε στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ)
  • να επισυνάψετε τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά
  • να κατέχετε και να καταχωρίσετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)

Mετά την εξέταση της αίτησης σας θα ενημερωθείτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) για την ένταξη σας στο μητρώο.

Για να υποβάλλετε το ερώτημα σας ή για να αναφέρετε τυχόν τεχνικό θέμα επιλέξτε από τον Πίνακα Ελέγχου «Τα Αιτήματα Helpdesk μου». Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: audit@ekome.media.

Πληροφορίες υπηρεσίας