Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος

Μπορείτε να αιτηθείτε απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος. Η υπηρεσία παρέχεται για συγκεκριμένες περιοχές κάλυψης. Με την υποβολή της αίτησης εκδίδεται αυτόματα έντυπο οφειλής τελών για την έκδοση του πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό σας θα είναι διαθέσιμο με την πληρωμή, εντός 7 ημερών, του οφειλόμενου ποσού.

θα χρειαστείτε:

  • τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)
  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
     

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: