Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

Μπορείτε να υποβάλλεται αίτηση για τις μία από τις  26 συμπληρωματικές εγγραφές βρεφών – νηπίων στο βρεφονηπιακό παιδικό σταθμό Καρδίτσας του Ο.Α.Ε.Δ. σχολικού έτους 2020 -2021.

Οι ημερομηνίες υποβολής είναι από 19/02/2021 και ώρα:18:00 έως 01/03/2021 και ώρα: 23:59.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορείτε να κάνετε αίτηση εγγραφής των παιδιών σας (από 8 μηνών την 1η Σεπτεμβρίου 2020 ως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση) σε βρεφονηπιακό σταθμό του ΟΑΕΔ, αρκεί:

 • είτε να εργάζεστε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το 2019 να πραγματοποιήσατε τουλάχιστον 50 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας
 • είτε να είστε μητέρα που ως εργαζόμενη λάβατε από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας το 2019
 • είτε να είστε άνεργοι που λάβατε τουλάχιστον 50 ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας το 2019

Θα χρειαστείτε:

 • τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο Taxisnet
 • τον ΑΜΚΑ των γονέων και του παιδιού
 • στοιχεία επικοινωνίας
 • εκκαθαριστικό σημείωμα 2019
 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • πιστοποιητικά γέννησης και υγείας του παιδιού
 • βεβαίωση εργασίας μητέρας - πατέρα
 • αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • άδεια νόμιμης παραμονής (οι αλλοδαποί)

Στη συνέχεια, οι αιτήσεις μοριοδοτούνται αυτόματα και καταρτίζονται πίνακες επιλεγμένων και αναπληρωματικών βρεφών – νηπίων.

Πληροφορίες υπηρεσίας

Τελευταία ενημέρωση:

Υπεύθυνος φορέας:

Ανάπτυξη και λειτουργία: