Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας

Αποκτήστε δωρεάν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) και εκτυπώστε απευθείας την προσωρινή κάρτα.

Θα χρειαστεί:

  • να έχετε ασφαλιστική ικανότητα
  • να εισάγετε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

Πληροφορίες υπηρεσίας