Σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας

Μπορείτε να καταχωρίσετε τα στοιχεία της σύμβασης μεταφοράς τεχνολογίας που έχετε κάνει.

Ακόμη, μπορείτε να καταθέσετε συμπληρωματικά έγγραφα στον φάκελό σας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε τις ημερομηνίες:

  • υπογραφής
  • έναρξης
  • εφαρμογής
  • λήξης ισχύος της σύμβασης

Θα χρειαστεί:

  • να εγγραφείτε και να ταυτοποιηθείτε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
  • να πληρώσετε τα προβλεπόμενα τέλη για κάθε φάση της διαδικασίας

Το αποτέλεσμα θα το λάβετε στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΟΒΙ.

Πληροφορίες υπηρεσίας