Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας

Μπορείτε να λάβετε πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας για τρισδιάστατα αντικείμενα με καθορισμένο σχήμα και μορφή, αρκεί να:  

  • δίνουν λύση σε τεχνικό πρόβλημα
  • διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του νέου
  • είναι βιομηχανικά εφαρμόσιμα

Ακόμη, μπορείτε να καταθέσετε συμπληρωματικά έγγραφα στον φάκελό σας.

Διαδικασία χορήγησης:

  • καταθέτετε την αίτησή σας
  • έχετε προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
  • εκδίδεται το πιστοποιητικό

Θα χρειαστεί:

  • να εγγραφείτε και να ταυτοποιηθείτε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
  • να πληρώσετε τα προβλεπόμενα τέλη για κάθε φάση της διαδικασίας

Το αποτέλεσμα θα το λάβετε στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΟΒΙ.

Πληροφορίες υπηρεσίας