Πιστοποιητικό προτεραιότητας

Μπορείτε να λάβετε πιστοποιητικό προτεραιότητας για να αποκτήσετε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε περισσότερα από 1 κράτος μέλος της Σύμβασης των Παρισίων.

Ακόμη, μπορείτε να καταθέσετε συμπληρωματικά έγγραφα στον φάκελό σας.

Θα χρειαστεί:

  • να εγγραφείτε και να ταυτοποιηθείτε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
  • να πληρώσετε τα προβλεπόμενα τέλη για κάθε φάση της διαδικασίας

Το αποτέλεσμα θα το λάβετε στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΟΒΙ.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας