Πιστοποιητικό καταχώρισης τοπογραφίας προϊόντος ημιαγωγών

Μπορείτε να λάβετε πιστοποιητικό ότι καταθέσατε την τοπογραφία του προϊόντος ημιαγωγών που έχετε σχεδιάσει.

Ακόμη, μπορείτε να καταθέσετε συμπληρωματικά έγγραφα στον φάκελό σας.

Θα χρειαστεί:

  • να εγγραφείτε και να ταυτοποιηθείτε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
  • να πληρώσετε τα προβλεπόμενα τέλη για κάθε φάση της διαδικασίας

Το αποτέλεσμα θα το λάβετε στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΟΒΙ.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας