Παράταση ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας παιδιατρικού φαρμάκου

Μπορείτε να λάβετε εξάμηνη παράταση της ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας παιδιατρικού φαρμάκου, αρκεί να:

  • προστατεύεται από εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε ισχύ
  • έχει εθνική ή ενωσιακή άδεια πώλησης (πρώτη άδεια κυκλοφορίας)
  • μην διαθέτει ήδη πιστοποιητικό

Ακόμη, μπορείτε να καταθέσετε συμπληρωματικά έγγραφα στον φάκελό σας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε:

  • τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης του εθνικού ή ενωσιακού διπλώματος ερευσιτεχνίας και την ημερομηνία λήξης του
  • τον αριθμό και την ημερομηνία χορήγησης της άδειας κυκλοφορίας του προϊοντος στην αγορά

Θα χρειαστεί:

  • να εγγραφείτε και να ταυτοποιηθείτε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
  • να πληρώσετε τα προβλεπόμενα τέλη για κάθε φάση της διαδικασίας

Το αποτέλεσμα θα το λάβετε στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΟΒΙ. 
 

Πληροφορίες υπηρεσίας