Μεταβολή συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας παιδιατρικού φαρμάκου

Μπορείτε να μεταβάλετε τα παρακάτω στοιχεία του συμπληρωματικού σας πιστοποιητικού προστασίας παιδιατρικού φαρμάκου:

  • την επωνυμία, τη νομική μορφή ή την έδρα σας
  • τα προσωπικά σας στοιχεία
  • τον πληρεξούσιο ή τον αντίκλητό σας
  • την άδεια εκμετάλλευσης της ευρεσιτεχνίας σας
  • τα ενέχυρά σας
  • την ακύρωση της άδειάς σας με δικαστική απόφαση
  • τη δήλωση παραίτησης από τα δικαιώματά σας
  • τη μετατροπή του διπλώματος τροποποίησης σε κύριο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Θα χρειαστεί:

  • να συμπληρώσετε τους κωδικούς σας πρόσβασης στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
  • να πληρώσετε τα τέλη, αν υπάρχουν

Το αποτέλεσμα θα το λάβετε στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΟΒΙ.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας