Κατάθεση μετάφρασης τροποποιημένου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Β2)

Μπορείτε να υποβάλετε τη μετάφραση του τροποποιημένου ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας σας (Β2), μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ).

Ακόμη, μπορείτε να καταθέσετε συμπληρωματικά έγγραφα στον φάκελό σας.

Θα πρέπει να γνωρίζετε:

  • τον αριθμό και την ημερομηνία κατάθεσης της ευρωπαϊκής αίτησης
  • τον αριθμό και την ημερομηνία δημοσίευσης του ευρωπαϊκού διπλώματος

Θα χρειαστεί:

  • να εγγραφείτε και να ταυτοποιηθείτε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
  • να επισυνάψετε περιγραφή, αξιώσεις στην Ελλάδα και περίληψη της ευρεσιτεχνίας σας
  • να πληρώσετε τα προβλεπόμενα τέλη για κάθε φάση της διαδικασίας

Το αποτέλεσμα θα το λάβετε στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΟΒΙ.

Πληροφορίες υπηρεσίας