Δίπλωμα τροποποίησης

Μπορείτε να λάβετε δίπλωμα τροποποίησης για νέα επινοήματα που εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα, μπορούν να έχουν βιομηχανική εφαρμογή, τροποποιούν μία άλλη εφεύρεση και είναι:

 • προϊόντα
 • μέθοδοι παραγωγής προϊόντος
 • βιομηχανικές εφαρμογές

Ακόμη, μπορείτε να καταθέσετε συμπληρωματικά έγγραφα στον φάκελό σας.

Το δίπλωμα είναι τίτλος νομικής προστασίας με διάρκεια 7 χρόνια.

Διαδικασία χορήγησης:

 • καταθέτετε την αίτησή σας
 • έχετε προθεσμία 4 μηνών για τυχόν διορθώσεις ή συμπλήρωση ελλείψεων
 • γίνεται έλεγχος για το "νέο" και την εφευρετική δραστηριότητα και συντάσσεται ή έκθεση έρευνας (με ή χωρίς αιτιολογημένη γνώμη)
 • έχετε προθεσμία 3 μηνών για παρατηρήσεις σας στην έκθεση
 • συντάσσεται η τελική έκθεση έρευνας (με ή χωρίς αιτιολογημένη γνώμη)
 • εκδίδεται το δίπλωμα τροποποίησης

Θα χρειαστεί:

 • να εγγραφείτε και να ταυτοποιηθείτε στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
 • να πληρώσετε τα προβλεπόμενα τέλη για κάθε φάση της διαδικασίας

Το αποτέλεσμα θα το λάβετε στην ηλεκτρονική θυρίδα του ΟΒΙ.

Πληροφορίες υπηρεσίας