Βιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα

Μπορείτε να καταθέσετε τα βιομηχανικά σχέδια ή τα υποδείγματά σας για να τα προστατεύσετε.

Ακόμη, μπορείτε να ζητήσετε την δημοσίευση ή όχι των σχεδίων σας και να καταθέσετε συμπληρωματικά έγγραφα στον φάκελό σας.

Ο τίτλος προστασίας θα εκδοθεί 4 μήνες μετά, αν η αίτησή σας είναι πλήρης και θα έχει διάρκεια 25 χρόνια, εφόσον καταβάλλετε τα σχετικά τέλη ανά 5ετία.

Θα χρειαστείτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet.
 

Πληροφορίες υπηρεσίας